Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
ระบบสารสนเทศ

วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday106
mod_vvisit_counterYesterday316
mod_vvisit_counterThis week768
mod_vvisit_counterThis month5562
mod_vvisit_counterAll371180

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 15 -120 ชั่วโมง (เรียน 2 เดือน) วันรับสมัคร และวันเปิดเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับสมัคร ปีการศึกษาละ 4 รุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1 รับสมัคร ประมาณ เดือน ก.พ. – มี.ค.

เริ่มเรียน ประมาณ เดือน พ.ค. (เรียน 40 วันทำการหรือประมาณ 2 เดือน)

รุ่นที่ 2 รับสมัคร ประมาณ เดือน มิ.ย. – ก.ค.

เริ่มเรียนประมาณ เดือน ก.ค.

รุ่นที่ 3 รับสมัคร ประมาณ เดือน ก.ย. – ต.ค.

เริ่มเรียนประมาณ เดือน ต.ค.

รุ่นที่ 4 รับสมัคร ประมาณ เดือน พ.ย. – ธ.ค.

เริ่มเรียนประมาณ เดือน ม.ค. ปีถัดไป


วุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผู้ที่สําเร็จการศึกษา วิทยาลัยจะออกใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ไว้เป็นหลักฐาน

 

เวลาเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เรียนวันละ 3 ชั่วโมง ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ มีให้เลือกเรียน 3 รอบ
รอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น
รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น.

(ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะเลือกเรียนมาก กว่า 1 วิชาก็ได้ โดยต้องเลือกเรียนวิชาที่มีเวลาเรียนไม่ตรงกัน)

 

การแต่งกายของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เฉพาะหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยไม่มีเครื่องแบบเฉพาะ แต่นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ และกางเกงขาฟิต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1. รับสมัครทั้งชาย และหญิง อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีพื้นความรู้ ป.4 ขึ้นไป หรืออ่านออกเขียนได้

3. มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ

4. มีความสนใจในวิชาชีพ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

5. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

6. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดร้ายแรง


หลักฐานการสมัครเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1. ประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ หรือบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน(เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 แผนกวิชา

3. เงินค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 1 บาท (ประมาณ 200 บาทต่อ 1 ภาคเรียน ยกเว้นวิชาที่สอนโดยคอมพิวเตอร์ค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 5 บาท)

4. ค่าสมัครเรียน วิชาละ 10 บาท


 

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
ระบบรับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา

บริการอาจารย์-เจ้าหน้าที่
Facebook