Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
ระบบสารสนเทศ

วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday250
mod_vvisit_counterYesterday287
mod_vvisit_counterThis week250
mod_vvisit_counterThis month6248
mod_vvisit_counterAll388159
โครงการปรับปรุงห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่ 2559

พิธีเปิดโครงการปรับปรุงห้องเรียนและบริเวณอาคารสถานที่เพื่อประหยัดพลังงาน. เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบรอบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินี. 84 พรรษา. โดย ดร. สุวรรณา. พงษ์ศรีศุภกร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี. นำทีมโดย. ครูภิรมย์ ทองตัน. ครูบุญเลิศ ขุนศรีรักษา. คณะครู- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ทุกแผนกวิชา นศ. ทวิศึกษา คหกรรมการโรงแรม. และ ช่างยนต์. นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น. ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้. ระหว่างวันที่ 21-22. กรกฎาคม 2559. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
รูปภาพ

 

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ผู้ไม่มีงานทำ, ผู้ถูกเลิกจ้างงาน, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพ

รายวิชาที่เปิดสอน  1.ขนมอบยอดนิยม รายละเอียด 2.ตัดผมชาย รายละเอียด 3.เทคนิคการซอยผม รายละเอียด 

 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีนำโดย ดร. สุวรรณา. พงษ์ศรีศุภกร. ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา. โดยได้ทำการถวายเทียนพรรษาที่วัดเขาดิน. ตำบลห้วยกะปิ. อ. เมือง จ. ชลบุรี. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
รูปภาพ

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โดยท่าน ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร เป็นประธานมอบ : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
รูปภาพ

 
ทำบุญตักบาตร "กตัญญู น้อมจิตบูชาครู"

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัด "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" นำโดย ดร.สุวรรณา  พงษ์ศรีสุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้วิชาความรู้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ในวัน 23 มิถุนายน 2559
รูปภาพ

 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.หนองข้างคอก
ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานต่อ นายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ประธานพิธีเปิดโครงการ Fix it Center ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอ โดยมีผู้นำท้องถิ่นตำบลหนองข้างคอกร่วมในพิธีเปิด ในวันนี้ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบวิชาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้บริการ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2559
รูปภาพ

 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดใหม่เกตุงาม
ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานต่อ นายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประธานพิธีเปิดโครงการ Fix it Center ณ ชุมชนวัดใหม่เกตุงาม ตำบลอ่างศิลา ชลบุรี โดยมีท่าน ผอ.วิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และผู้นำท้องถิ่นตำบลอ่างศิลาร่วมในพิธีเปิด ในวันนี้ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบวิชาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้บริการ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2559
รูปภาพ

 

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
ระบบรับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา

บริการอาจารย์-เจ้าหน้าที่
Facebook