ระบบสารสนเทศ
วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday541
mod_vvisit_counterYesterday993
mod_vvisit_counterThis week5219
mod_vvisit_counterThis month26597
mod_vvisit_counterAll856117

 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยว่านายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา                          ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
รูปภาพ

 
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาเทคโนโลยีการประกอบเครื่องล่างรถยนต์สมัยใหม่

วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายโสภณ อินทร์เพ็ญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาเทคโนโลยีการประกอบเครื่องล่างรถยนต์สมัยใหม่ให้กับพนักงานบริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-29 กันยายน 2562 โดยมีคณะอาจารย์จากแผนกวิชาช่างยนต์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
โครงการพิธีลงนามความร่วมมือ "สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี"

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดโครงการพิธีลงนามความร่วมมือ "สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี" ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมวอนนภา ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยชมรมวิชาชีพยานยนต์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าชายเลนของจังหวัดชลบุรี ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
รูปภาพ

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงานของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงานของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ได้รับเกียรติจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยในการเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม" โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยแผนกการจัดการสำนักงาน ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ(ศูนย์ DSS) ณ ห้องประชุมวอนนภา ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับโรงเรียนพระตำหนักมหาราชและโรงเรียนวัดเตาปูน ในหลักสูตรการตัดผมทรงนักเรียนชายและการตัดผมทรงนักเรียนหญิง โดยมีครูนภาพร ริมรักษา และครูภารวี เฉลิมทิพย์ เป็นผู้ผึกสอน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 ดำเนินการ ณ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
รูปภาพ

 

ศธ.02 ออนไลน์
การขึ้นทะเบียนครูพิเศษ
อาชีวศึกษา อุตสาหกรรม 4.0
และอุตสาหกรรมใน EEC
e-office
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา
Facebook