ระบบสารสนเทศ
วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday221
mod_vvisit_counterYesterday1341
mod_vvisit_counterThis week5624
mod_vvisit_counterThis month5624
mod_vvisit_counterAll1054612


 
กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day เพื่อพื้นที่สะอาดสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ปี2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day โดยนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ในการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆภายในวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
รูปภาพ

 
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้า 300 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปในในเขตเมืองชลบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า และสอนทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อ โดยมีนายโสภณ อินทร์เพ็ญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดหาโครงการดังกล่าว เพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัย และสอนทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยกการอบรมจัดขึ้น วันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 2
รูปภาพ

 

พิธีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดโครงการวันแห่งความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2562 มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา จำนวน 70 คน และระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 78 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน โดย นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเกรียงศักดิ์ บุญขวาง รองรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้กล่าวรายงาน การดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 5 ชั้น 2 มีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั้งตั้งแต่เช้า ซึ่งปีนี้ นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร หัวหน้างานทะเบียน ได้ตระหนักถึงอันตรายจากสถานการณ์ของโรคระบาดจึงมีการตรวจวัดไข้ทุกคนที่เข้าสู่ห้องประชุม เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไข้ แต่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด
รูปภาพ

 
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประธานเปิดโครงอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ การปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ทุกแผนก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) บริษัทชั้นนำในประเทศไทยแนะแนวทางในการทำงาน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแนะนำแนวทางในการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2

รูปภาพ

 
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกำลังกาย รวมถึงการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ได้จัดให้มีการแข่งขันเป็นกีฬาสากล คือ ฟุตซอล,วอลเลย์บอล,เซปักตะกร้อ,แชร์บอล, เปตอง และยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขึ้น คือวิ่งกระสอบ,ชักกะเย่อ, เก้าอี้ดนตรี, กินวิบาก, ปิดตาตีปี๊บ มีขบวนพาเรด เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ ของทีมนักกีฬา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

รูปภาพ

 
พิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น วิชาเทคโนโลยีงานประกอบเครื่องล่างรถยนต์สมัยใหม่ รุ่นที่ 3

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประธานในพิธี นายโสภณ อินทร์เพ็ญ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ร่วมต้อนรับ คุณพีระพล วงษา ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ คุณชนิตรา เนื่องจำนง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ พนักงานบริษัทแซดเอฟ เลมเฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในพิธีเปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น วิชาเทคโนโลยีงานประกอบเครื่องล่างรถยนต์สมัยใหม่ รุ่นที่ 3 ทำการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพทั้งสิ้นจำนวน 20 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวอนนภา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เข้าร่วมการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อชมรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์ น้ำมัน เป็นรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ชมกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOI Dream Team) โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในสังกัด จำนวน 50 คน

รูปภาพ

 

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย

ผู้อำนวยการ

สมัครเรียน
ศธ.02 ออนไลน์
การขึ้นทะเบียนครูพิเศษ
อาชีวศึกษา อุตสาหกรรม 4.0
และอุตสาหกรรมใน EEC
e-office
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา
Facebook