ระบบสารสนเทศ
วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday229
mod_vvisit_counterThis week1713
mod_vvisit_counterThis month6010
mod_vvisit_counterAll510113

 
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ซึ่งการที่จะให้นักเรียนประสบความสำเร็จนั้น ต้องร่วมมือกันทั้งทางผู้ปกครองและสถานศึกษา ในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสถานศึกษา
รูปภาพ

 
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกล่าวรายงานโครงการ วิทยาลัยบริการตรวจซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 โดยวิทยาลัยให้บริการฟรี เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รูปภาพ

 
โครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนกลุ่ม First S-Curve

การต้อนรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม ในโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนกลุ่ม First S-Curve ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีนายธนรัตน์ ทองหยัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวอนนภา ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้นักศึกษาชมวิดิทัศน์ของศูนย์ EEC และได้ให้คำแนะนำในการเรียน การทำงาน อีกทั้งคุณอินทิพร ทนุกุล ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาการศึกษาและความร่วมมือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แนะนำเพิ่มเติมเรื่องการปรับตัวในการทำงาน รวมถึงกฏระเบียบต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน และนายคฑาวุธ เทพยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้เข้าพบปะนักศึกษา และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมโดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และผ่อนคลายก่อนการเรียนการสอนจริง

รูปภาพ

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562 - 2566) ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกรียรติจาก นายสมนึก นิลพันธุ์ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรในครั้งนี้

รูปภาพ

 
Fix it Center ศูนย์วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย)

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ ณ ศูนย์วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยท่านผู้อำนวยการเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนเป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการเปิดให้บริการประชาชน ในการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สามารถมารับบริการได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 17-18,24-25,31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561

รูปภาพ

 
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน นำโดย รองฯ คฑาวุธ เทพยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. ที่มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน

รูปภาพ

 
โครงการศึกษาดูงาน 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ไปศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพสอง อ.สอง จ.แพร่ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรทวิภาคีการโรงแรม ระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา และศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจภิเศษจังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

รูปภาพ

 

e-office
รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
ระบบรับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา
Facebook