Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
ระบบสารสนเทศ

วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday168
mod_vvisit_counterYesterday287
mod_vvisit_counterThis week1628
mod_vvisit_counterThis month455
mod_vvisit_counterAll382366
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โดยท่าน ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร เป็นประธานมอบ : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
รูปภาพ

 
ทำบุญตักบาตร "กตัญญู น้อมจิตบูชาครู"

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัด "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" นำโดย ดร.สุวรรณา  พงษ์ศรีสุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้วิชาความรู้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ในวัน 23 มิถุนายน 2559
รูปภาพ

 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.หนองข้างคอก
ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานต่อ นายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ประธานพิธีเปิดโครงการ Fix it Center ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอ โดยมีผู้นำท้องถิ่นตำบลหนองข้างคอกร่วมในพิธีเปิด ในวันนี้ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบวิชาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้บริการ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2559
รูปภาพ

 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดใหม่เกตุงาม
ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานต่อ นายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประธานพิธีเปิดโครงการ Fix it Center ณ ชุมชนวัดใหม่เกตุงาม ตำบลอ่างศิลา ชลบุรี โดยมีท่าน ผอ.วิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และผู้นำท้องถิ่นตำบลอ่างศิลาร่วมในพิธีเปิด ในวันนี้ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบวิชาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้บริการ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2559
รูปภาพ

 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัททีเบลโก้ จำกัด
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัททีเบลโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ
รูปภาพ

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2559
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. ดร.สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นอกจากนี้ในงานยังมีการแนะนำอาจารย์ที่สอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นได้รู้จัก พอเสร็จจากปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
รูปภาพ

 
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน การที่จะให้นักเรียนประสบความสำเร็จนั้น ต้องร่วมมือกันทั้งทางผู้ปกครองและสถานศึกษา ในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสถานศึกษา
รูปภาพ

 

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
ระบบรับสมัครนักเรียนออน์ไลน์
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา

บริการอาจารย์-เจ้าหน้าที่
Facebook