ระบบสารสนเทศ
วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday837
mod_vvisit_counterThis week14
mod_vvisit_counterThis month15379
mod_vvisit_counterAll933902

 

พิธีเปิดร้านตัดผมพระตำหนักบาร์เบอร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนพระตำหนักมหาราช ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี น.ส.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ร่วมเป็นประธานในการเปิดร้านตัดผม “พระตำหนักบาร์เบอร์” โดยมี น.ส.กรรณิการ์ สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักมหาราช กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายวินัย พ้นภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด รวมกันเป็นประธานเปิดงานในพิธี โครงการตัดผมนักเรียนนี้นำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้การตัดผมทั้งชายและหญิง เมื่อจบการศึกษาจะได้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการตัดผม เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
รูปภาพ

 

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโบสถ์และลานวัดของวัดเขาดิน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 -16.00 น. นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน พร้อมคณะครู นักศึกษา ปวส. ช่างยนต์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ โบสถ์และลานวัดของวัดเขาดิน ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อร่วมเป็นมหากุศลกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนะธรรมไทย ซึ่งในวันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดกิจกรรมเพื่อ ฝึกให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีความสงบสุข และทำให้สังคมน่าอยู่
รูปภาพ

 

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่ร่วมเข้าการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมเข้าการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563- 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 08.00 น. หลังเคารพธงชาติแล้ว เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบางแสนได้ทราบผลของการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่ได้รับรางวัล โดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบางแสนได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ นายสุทธิชัย แสนภูวา จากการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง นางสาวพรนัชชา รอดตัวดี รางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดแข่งขันรักการอ่านไทย คุณครูผู้ควบคุม ครูนิลุบล ตันหน้อย นายจักรกฤษณ์ พินิจมนตรี รับรางวัลชมเชย จาการแข่งขันการประกวดแข่งขันรักสุนทรพจน์ภาษาไทย คุณครูผู้ควบคุม ครูนิลุบล ตันหน้อย นายณธกร นพประภานนท์ และนางสาวน้ำทิพย์ ชัยหิน รางวัลชมเชย จากการแข่งขันพื้นฐาน การประกวดแข่งขันมารยาทไทย คุณครูควบคุม นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา นายไพรัตน์ สาระ และนายอนันตชัย มะโรคะ รางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม คุณครูผู้ควบคุม นายวิวัฒน์ ลำไยผล นายสุทธิชัย แสนภูวา นางสาวชลิตา หมูศรี นางสาวรุ่งตะวัน เจือจารย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณครูผู้ควบคุม นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา นายจตุรวิทย์ บุญลอย นายนพวิทย์ สุรัตน์ชัยสิน นายนวินท์ กล่อมกลิ่น นายปิยะวัฒน์ ครูแพรัตน์ นายรณกร ปองคุณโชค นายปรเมฆ สุขใจ นายชวนากร ชังศรี นายนัฐพงศ์ พงษ์สุภา ได้เขาร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขัน STEM คุณครูผู้ควบคุม นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา.
รูปภาพ

 

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติด ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายปกาสิต ศึกสงคราม ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี เข้าเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนให้การต้อนรับและพาตรวจเยื่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปปช.จากสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึงการตรวจสารเสพติดในครั้งนี้นักเรียน นักศึกษาได้ให้ความร่วมมื่อเป็นอย่างดี กิจกรรมจัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยว่านายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา                          ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
รูปภาพ

 
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาเทคโนโลยีการประกอบเครื่องล่างรถยนต์สมัยใหม่

วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายโสภณ อินทร์เพ็ญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาเทคโนโลยีการประกอบเครื่องล่างรถยนต์สมัยใหม่ให้กับพนักงานบริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-29 กันยายน 2562 โดยมีคณะอาจารย์จากแผนกวิชาช่างยนต์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 

ศธ.02 ออนไลน์
การขึ้นทะเบียนครูพิเศษ
อาชีวศึกษา อุตสาหกรรม 4.0
และอุตสาหกรรมใน EEC
e-office
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา
Facebook